Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

Job Centre LOGO

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης

Συνέχιση λειτουργίας Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου


Αρ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 6005092

Η πράξη εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».

Το Job Center στο Δήμο Βόλου Βόλου αποτελεί συνεχιζόμενη δομή από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 της ΣΒΑΑ Βόλου, στοχεύοντας στην προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε συνέργεια και διαλειτουργικότητα με τις λοιπές κοινωνικές δομές της ΣΒΑΑ Βόλου 2021-2027 και σε άμεση συνέργεια με τις προνοιακές δομές του ΟΤΑ και της Πολιτείας. Η δομή αποτελεί εξειδικευμένη δομή για την απασχόληση παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας, συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης (coaching), προσβασιμότητα σε ηλεκτρονικά μέσα στήριξης των ανέργων και των αναζητούντων εργασία, τεστ επαγγελματικών κλίσεων με έμφαση στους εφήβους και τους νέους, παραπομπή σε άλλες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του αναζητούντα εργασία καθώς και διασύνδεση με θέσεις εργασίας ή/και εργοδότες. Η δομή απασχολεί συνολικά 6 άτομα (5 άτομα κοινωνικών ειδικοτήτων και 1 διοικητικό υπάλληλο υποδοχής) και στοχεύει να εξυπηρετήσει την πρώτη διετία της συνεχιζόμενης λειτουργίας του 250 αναζητούντες εργασία στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

ΓΕΝΙΚΑ

 Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Centre) είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες.

    

Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται και ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ψυχολογίας, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης και συνεργασία με πιθανούς εργοδότες, φορείς για απασχόληση καθώς και κοινωνικούς φορείς για τη δυνατότητα απασχόλησης σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται.

Η δομή απευθύνεται σε ωφελούμενους ανέργους / μειονεκτούντα άτομα, κατά προτεραιότητα της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Βόλου, οι οποίοι εντάσσονται μέσω πρόσκλησης / συνέντευξης ή παραπομπής ως Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρ. ΚΕΑ) ή/και ως ωφελούμενοι των δομών υποστήριξης της φτώχειας και του ξενώνα φιλοξενίας αστέγων.

Η δομή στελεχώνεται από : 3 (τρείς) κοινωνικούς λειτουργούς, 1 (έναν) ψυχολόγο, 1 (έναν) διοικητικό υπάλληλο και 1 (έναν) οικονομολόγο μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

JobC Banner Website

Αναμφίβολα, σχεδόν  όλοι/ες μας κατά την περίοδο της εφηβείας μας έχουμε κληθεί να απαντήσουμε στο κλασικό πλέον ερώτημα:  «Τι θα ήθελες να γίνεις, όταν μεγαλώσεις;».  Το εν λόγω ερώτημα, το οποίο διατυπώνεται με ιδιαίτερη ευκολία από τους ενήλικες, λειτουργεί αντιφατικά καθώς η πλειονότητα αυτών δεν ήταν σε θέση να δώσουν μια συγκεκριμένη απάντηση,

Την Παρασκευή 4/08/2023, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση μέσω  της πλατφόρμας Zoom μεταξύ των Στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου και των εκπροσώπων της Διεύθυνσης  Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας The Mart.

Προσέγγιση εργοδοτών της περιοχής παρέμβασης.

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων της ομάδας-στόχου των εργοδοτών, το Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (Job Center), πραγματοποίησε  εκ νέου απευθείας προσέγγιση εργοδοτών της περιοχής παρέμβασης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας, το Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (Job Center), πραγματοποίησε διήμερο outreach-προσέγγισης εργοδοτών

Συνέργεια του Job Center με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για τη διεξαγωγή νομικού εργαστηρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, σε συνέχεια αιτήματος των Στελεχών του Job Center πραγματοποιήθηκε θεματικό εργαστήρι σε συνεργασία με το Δίκτυο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας.
Το εργαστήρι ήταν τρίωρης διάρκειας και πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center"

Το Job Center στην εκδήλωση της Del Monte στον Αγ. Νικόλαο για νέες εποχιακές προσλήψεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      Την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, η ομάδα του Γραφείου Διευκόλυνσης ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου συμμετείχε ενεργά στη δράση της Del Monte Hellas στην πόλη του Βόλου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου

Στο πλαίσιο συνέχισης των δράσεων διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, η ομάδα του Γραφείου Διευκόλυνσης Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου πρόκειται να συμμετάσχει ενεργά στη δράση της DEL MONTE στην πόλη μας.

Σκοπός της δράσης είναι η διευκόλυνση της συνέχειας των αιτήσεων εργασίας και οι συνέργειες με αξιόπιστους εργοδότες. Η παρουσία των εκπροσώπων του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της DEL MONTE στην πόλη του Βόλου,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Δευτέρα 29η Μαΐου 2023 η ομάδα του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου υλοποίησε από κοινού σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της DEL MONTE HR GREECE ενημερωτική δράση διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Δευτέρα 29/05 η ομάδα του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώνει με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Del Monte HR Ελλάς. Η ενημερωτική αυτή δράση αποσκοπεί στη διασύνδεση με ενεργές θέσεις εργασίας και διευκόλυνση των πολιτών στην υποβολή Αιτήσεων.

Περισσότερα Άρθρα …