Ποιοτητα Υπηρεσιων

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος προετοιμασίας για της λήψης πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Δείτε την παρουσίαση στη συνέχεια αυτού του άρθρου για τις γενικές στοχεύσεις της ποιότητας στον οργανισμό και τις επόμενες ενέργειες που πρόκειται να ολοκληρωθούν έως 30 Απρίλη 2012