Εργαλεια

ΤΟΠΣΑ ΒΟΛΟΥ Αναπτυξιακή Σύμπραξη +Εργασίες

Topsa Logo Unknown-0

Unknown-1

Unknown-2

Unknown

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την κεντρική σελίδα του έργου "+εργασίες"

ΑΝΕΒΟ (Συντονιστής), Τηλ. 24210-28251 & 28252, Λαχανά 5 & Λήμνου, Βόλος

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (Συμβουλευτική), Τηλ. 24210-29908, Προύσης 22-26, Προσφυγικά Ν. Ιωνίας, Βόλου

{tab=Τι είναι το ΤΟΠΣΑ}

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΠΣΑ


Αντικείμενο των ΤοπΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης πραγματοποιείται από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις στις οποίες συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς της γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης στην οποία αναφέρονται.

Έμφαση δίνεται τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι βασικές ενέργειες αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας μέσω της συμβουλευτικής και της κατάρτισης.

{tab=Στοιχεία Έργου}

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Δράσεις του Σχεδίου


1. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Σκοπός είναι η επιχειρηματική διασύνδεση των ωφελουμένων με την αγορά της περιοχής μελέτης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης αλλά και με τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς.


2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων σχετικά με το έργο, τους τομείς παρέμβασης και τις δράσεις προσφέρονται μέσω:

1. διοργάνωσης ημερίδων,

2. παραγωγή υλικού προβολής,

3. δράσεις δημοσιότητας.

Στόχος της κινητοποίησης τοπικών φορέων και ομάδων ωφελουμένων είναι η κατάλληλη αποτελεσματική πληροφόρηση των ανέργων, όπως και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της τοπικής αγοράς εργασίας για τις παρεμβάσεις του έργου και τις δυνατότητες προσφοράς.


3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διεξαγωγή εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμορφωτικού χαρακτήρα με:

1. Σκοπό την κατάλληλη κατάρτιση των ωφελουμένων με την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων και τις εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται στους τομείς παρέμβασης του σχεδίου.

2. Αποτέλεσμα την βελτίωση των δυνατοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας.


4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ενέργειες ενδυνάμωσης, εμψύχωσης και προετοιμασίας των ωφελουμένων για την αγορά εργασίας, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 80 ωφελούμενους.

Περιλαμβάνει:

 • Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους.
 • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε ομάδα ωφελουμένων που θα ιδρύσει τη δική του Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
 • Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα:
  - νομικά
  - εργασιακά
  - φορολογικά
  - διοικητικά
  - χρηματοοικονομικά
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μέχρι και 3 μήνες μετά την έναρξη τους.
 • Υποστήριξη ωφελουμένων στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή. 

{tab=Ποιοι είμαστε}

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤοπΣΑ ΒΟΛΟΥ        Συντονιστής: Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ANEBO Α.Ε.)

Εταίρος 1:   Δήμος Βόλου

Εταίρος 2:   Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου

Εταίρος 3:   Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βόλου

Εταίρος 4:   Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εταίρος 5:   Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

{tab=Νέα & Ανακοινώσεις}

 


Αποτελέσματα ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4/2013 για την πρόσληψη στελεχών συμβουλευτικής για την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ


Πρόσκληση ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4/2013 για την Πρόσληψη στελεχών Συμβουλευτικής της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το  ΤΟΠΣΑ (1 Οικονομολ. & 1 Ψυχολόγος)


ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης