05
Δευ, Ιουν
23 Νέα Άρθρα

Εργαλεια
Τυπογραφια

Καλησπέρα σε όλες/όλους και καλή χρονιά,

Ακολουθεί ενημέρωση για το ΚΕΑ. Παρακαλούμε θερμά, για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων - συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας - που υποδέχονται και καταχωρούν αιτήσεις (και που ενδεχόμενα δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα παραληπτών ή δεν λαμβάνουν τα μηνύματα):Τροποποίηση – Επανυποβολή αιτήσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 και έκτοτε δεν έχουν τροποποιηθεί, λήγει 12 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Η εισοδηματική ενίσχυση για τις ανωτέρω αιτήσεις θα καταβληθεί και τον Φεβρουάριο του 2018 (η πληρωμή του Φεβρουαρίου 2018 θα αφορά τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες μέχρι και 31η Ιανουαρίου). Κατόπιν αυτών, οι πράξεις έγκρισης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν τον Φεβρουάριο 2017 και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018, θα ανακληθούν από 1η Φεβρουαρίου 2018.

Οι δικαιούχοι έχουν δύο δυνατότητες για τις οποίες έχουν ήδη ενημερωθεί με γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους:

 • είτε να τροποποιήσουν την εγκεκριμένη αίτηση πριν την 1η Φεβρουαρίου του 2018,
 • είτε, μετά την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης την 1η Φεβρουαρίου 2018, να υποβάλλουν νέα αίτηση.

  Για την ανωτέρω διαδικασία διευκρινίζονται τα εξής:

  Έντυπο συναίνεσης:
  Υπενθυμίζεται ότι το έντυπο συναίνεσης είναι απαραίτητο για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της αίτησης (ανεξάρτητα από το αν τελικά θα εγκριθεί) και είναι απαιτητό και από τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Νέο έντυπο συναίνεσης δεν απαιτείται για τις τροποποιήσεις μόνο εφόσον η σύνθεση του νοικοκυριού και το σημείο υποβολής της αίτησης (Δήμος/Κέντρο Κοινότητας) είναι τα ίδια σε σχέση με την προηγούμενη εγκεκριμένη αίτηση.

  Δικαιολογητικά:
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αλλαγές στην κατάσταση του νοικοκυριού και αυτή τεκμηριώνεται από τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη προσκομιστεί, δεν απαιτείται η επαναπροσκόμιση τους. Σε περίπτωση που το σημείο υποβολής της αίτησης έχει αλλάξει και η αίτηση υποβάλλεται/τροποποιείται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων στον φάκελο των δικαιολογητικών, τότε απαιτείται συγκέντρωση των δικαιολογητικών εκ νέου.

  Μη νόμιμη καταβολή:
  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αναντιστοιχίες ανάμεσα στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού και σε όσα είχαν δηλωθεί στην εγκεκριμένη αίτηση (και άρα για τους παρελθόντες μήνες δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης), τότε ο Δήμος ή το Κέντρο Κοινότητας αποστέλλει εισήγηση στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.:
  α) με ένδειξη «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ», εάν μετά την καταχώρηση των ποσών η αίτηση μεταβαίνει σε κατάσταση «Μη Έγκρισης»,
  β) με ένδειξη «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ.3», εάν μετά την καταχώρηση των ποσών στην αίτηση, αυτή παραμένει «Εγκεκριμένη», δηλαδή, τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να πληρούνται.

  Στις εισηγήσεις, συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως και ο κάτωθι πίνακας:

Kea Table 2018

Υπογραμμίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία ισχύει τόσο για τις περιπτώσεις που η αναντιστοιχία αφορά στο εξάμηνο αναφοράς, όσο και για εκείνες που η αναντιστοιχία αφορά στο προηγούμενο του εξαμήνου αναφοράς χρονικό διάστημα.


Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ):
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουμένων στο ΤΕΒΑ (ΦΕΚ 4750 Β’, 29/12/2017). Εφεξής, τα δύο προγράμματα ευθυγραμμίζονται πλήρως. Η τροποποίηση αφορά στο ότι: i) Το δικαίωμα στις παροχές του ΤΕΒΑ (για τους δικαιούχους του ΚΕΑ που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να τις λαμβάνουν), ισχύει για όσο διάστημα ισχύει και το δικαίωμα στο ΚΕΑ και όχι μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους για τις περιπτώσεις στις οποίες διακόπτεται η εισοδηματική ενίσχυση, ii) Δεν απαιτείται πλέον τροποποίηση των αιτήσεων για την παραμονή των νοικοκυριών στο ΤΕΒΑ μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Με εκτίμηση,

Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Γιώργος Πλανήτερος
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης