Ποιοτητα Υπηρεσιων

Σας ενημερώνουμε ότι η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ πιστοποιήθηκε από την ΕΒΕΤΑΜ σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2 & 1431-3. Η πιστοποίηση ισχύει από 1 Αυγούστου 2012 έως 1 Αυγούστου 2015.

Με την πιστοποίηση αυτή, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου αποκτάει διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση έργων άνευ τεχνικού αντικειμένου, προμήθειες και υπηρεσίες (τύπου Β) και έργων με ίδια μέσα (πιστοποίηση τύπου Γ).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ επιτεύχθηκε με ίδια μέσα της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ από το τμήμα Προγραμματισμού -χωρίς δηλαδή να πληρώσει η επιχείρηση εξωτερικό σύμβουλο ποιότητας.