Ποιοτητα Υπηρεσιων

Ο Δήμος Βόλου συμμετείχε στις εργασίες του 1ου εργαστηρίου για την ενσωμάτωση των αρχών της Ισότητας των 2 φύλων που οργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Ισοτητας του Υπουργείου Εσωτερικών στην Αθήνα.

Όπως έχει ανακοινωθεί και από τον τύπο, η πόλη μας έχει προσυπογράψει την Ευρωπαϊκή  Χάρτα για την Ισότητα και επιλέχθηκε ως μια από τις 8 πόλεις οι οποίες θα λειτουργήσουν πιλοτικά στα πλαίσια αυτής της διακύρηξης εκπονώντας αντίστοιχα σχέδια δράσης.

 Υλικό του 1ου εργαστηρίου

Μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα τα παρακάτω κείμενα αρκεί να μνημονεύσετε την πηγή σε περίπτωση που τα χρησιμοποιήσετε. Τα δικαιώματα των κειμένων ανήκουν στου συγγραφείς των και στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

icon Gender Budgeting: Κατευθύνσεις για την Πιλοτική Εφαρμογή (354.5 kB)

icon Gender Budgeting: Παρουσίαση (619.5 kB)

icon Γλωσσάρι εννοιών για την Ισότητα (1.43 MB)

icon Λίστα Ελέγχου για τη δημιουργία Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα (36.5 kB)

icon Οδηγός Κατάρτισης Προϋπολογισμού των Δήμων με την οπτική του Φύλου (570.6 kB)

icon Παρουσίαση Εμπειρογνώμονα για Ρομά/Μετανάστριες (1.39 MB)

icon Παρουσίαση Εμπειρογνώμονα για την Ισότητα (1.09 MB) 

  • Στις εργασίες του 1ου εργαστηρίου πήρε μέρος στέλεχος του Προγραμματισμού της Κοινωφελούς του Δήμου Βόλου εκπροσωπώντας το Δήμο Βόλου
  • Το 2ο εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στα μέσα Οκτώβρη

 

 Το πρόγραμμα της ΓΓΙ στα πλαίσια του Progres

(Από την Ιστοσελίδα της ΓΓΙ)

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Πορείας για την Ισότητα γυναικών και ανδρών 2006-2010 και των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η Γενική Γραμματεία Ισότητας συμμετείχε στην πρωτοβουλία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Κοινοτικό πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη με την ονομασία "PROGRESS" (2007-2013)", με την υποβολή μονοετούς προγράμματος δράσεων στη Δημόσια Διοίκηση. Το "PROGRESS" ουσιαστικά αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο αποτελεσματικότερο πρόγραμμα όλα τα διαφορετικά προγράμματα δράσης που αφορούσαν μέχρι τώρα στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της κοινωνικής προστασίας, της προώθησης της ισότητας των φύλων και της αρχής της μη διάκρισης και έληξαν το 2006.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας υλοποίησε το πρόγραμμα με τίτλο "Εφαρμογή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στη Δημόσια Διοίκηση (Gender Mainstreaming)" σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), πρόγραμμα που περιλαμβάνει δράσεις όπως Προγράμματα Επιμόρφωσης σε υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, Εφαρμογή Δράσεων στο Δημόσιο Τομέα, Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση και Διάδοση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων.

doc Ενημερωτικό Υλικό για τις Εθνικές Πολιτικές και Δράσεις σχετικά με το Gender Mainstreaming

doc Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Gender Mainstreaming