Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center)
Εργαλεια
Τυπογραφια

Στις 13/04/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των στελεχών του νέου "Κέντρου Διευκόλυνσης της Απασχόλησης (Job Center)" Βόλου με τις κοινωνικές λειτουργούς του τμήματος Πρόνοιας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου.

Το βασικό Θέμα της συνάντησης στόχευε στη Δικτύωση στο πλαίσιο μιας πρώτης επαφής και γνωριμίας μεταξύ των δύο Φορέων. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε,

  • Γνωριμία των δύο υπηρεσιών και παροχή πληροφόρησης για την νέα Κοινωνική Δομή του Job Center, παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του, το καθηκοντολόγιο της διεπιστημονικής ομάδας  και η διερεύνηση της μελλοντικής συνεργασίας.
  • Παρουσίαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ως μονάδας Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας που εμπεριέχει τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ενέργειες για τη Δημόσια Υγεία, υπηρεσίες ΚΑΠΗ, κτλ. Ενημέρωση του καθηκοντολογίου: εισαγγελικές εντολές ανηλίκων και ενηλίκων, τακτές παρακολουθήσεις περιστατικών, πιστοποίηση αστέγων, εισαγωγές σε ιδρύματα. 
  • Άμεση συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας με το Κοινωνικό Παντοπωλείο/Φαρμακείο και τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών. 
  • Συζήτηση για τον τρόπο της συνεργασίας μέσω παραπομπών ωφελούμενων για παροχή υπηρεσιών στο JobCenter. 
  • Συζήτηση και διερεύνηση για τον ηλεκτρονικό τρόπο παραπομπής (π.χ. μέσω πλατφόρμας ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ)
  • Συμφωνία για επόμενη συνάντηση προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος παραπομπής στην Υπηρεσία. 

 

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.