ΕΣΠΑ (2007-2013)
Εργαλεια

 Με αφορμή δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού σχετικά με την πληρωμή των εργαζομένων του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι", διευκρινίζονται τα εξής:

   Οι δηλώσεις του κ.Αγοραστού δεν αφορούν τον Δήμο Βόλου και την Κοινωφελή του Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.
   Ειδικότερα:
1. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι υλοποιείται πλέον, χωρίς κανένα πρόβλημα, από την πρόσφατα συσταθείσα ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, στην οποία και ανήκει το προσωπικό που εργάζεται στο πρόγραμμα.


2. Η μόνη οφειλή προς τους εργαζομένους της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου αφορά πλέον μόνο τα δεδουλευμένα του τελευταίου μήνα και αυτό οφείλεται στο ότι αναμένεται η έγκριση του διετούς προγράμματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Χάρις στη συνετή διαχείριση που έχει γίνει, καλύφθηκαν σε ελάχιστο χρόνο πολύμηνες υποχρεώσεις προς δεκάδες εργαζομένους σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των συνενωθέντων στον ενιαίο Δήμο ΟΤΑ, που είχαν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν.
3. Προκειμένου το ΙΚΑ να χορηγήσει ασφαλιστική ενημερότητα στη νεοσυσταθείσα Κοινωφελή Επιχείρηση, ελέγχει τις τυχόν ασφαλιστικές υποχρεώσεις όλων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων που συνενώθηκαν, ώστε να προσδιορίσει το ακριβές ποσό της ρύθμισης. Η όποια καθυστέρηση, συνεπώς, για τη λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας δεν οφείλεται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βόλου, αλλά στο χρόνο που απαιτείται προκειμένου το ΙΚΑ να ελέγξει δεκάδες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και μάλιστα σε περίοδο αδειών. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι πολύ σύντομα ο έλεγχος αυτός θα έχει ολοκληρωθεί. Τονίζουμε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου έχει εξασφαλισμένο το όποιο ποσό απαιτηθεί για τη ρύθμιση, το οποίο και θα καταβληθεί αμέσως.
4. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου έχει υποβάλει εγκαίρως όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την είσπραξη του ποσού που δικαιούται από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ EVS

Ευρωπαϊκά Προγράμματα