Γραφειο Διευκολυνσης, ενδυναμωσης και τεκμηριωσης της απασχολησης (Job Center)
Εργαλεια
Τυπογραφια

Την Τετάρτη 6/7/2022 με πρωτοβουλία των Στελεχών του "Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (Job Center)" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ  πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΕΚ EUROTRAINING Βόλου. Ο σκοπός της συνάντησης διενεργήθηκε στο πλαίσιο της δικτύωσης των δύο φορέων και σε κλίμα καλής συνεργασίας.

Ειδικότερα, αρχικός στόχος ήταν η αλληλογνωριμία, η αμφίδρομη ενημέρωση του τρόπου λειτουργίας των δύο Φορέων προκειμένου να οικοδομηθούν γέφυρες συνεργασίας για την εκπαιδευτική κατάρτιση και μετέπειτα την ένταξη στην αγορά εργασίας άνεργων συμπολιτών-ισσών μας.

Αρχικά, η κα Αρετή Αρχοντή- σύμβουλος εκπαίδευσης του Eurotraining, υπογράμμισε τις παροχές (ΙΕΚ, πιστοποιήσεις, σεμινάρια) και τα προγράμματα τους. Τα στελέχη του Job Center κα Αλεξίου Βασιλική (Κοινωνική Λειτουργός) και η κα Μπεφάνη Ιωάννα (Oικονομολόγος) παρουσίασαν το Job Center ως μία νεοσύστατη δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, με ολιστικό χαρακτήρα Κέντρου Στήριξης Απασχόλησης. Συγχρόνως, η διεπιστημονική προσέγγιση έχει στόχο την ενδυνάμωση και την απασχολησιμότητα των άνεργων ωφελούμενων κοινωνικοπρονοιακών επιδομάτων.

Επιπλέον, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  • Πακέτα προσφορών παροχών eurotraining σε ωφελούμενους του μητρώου του Job Center.
  • Ενημέρωση για προγράμματα Voucher.
  • Τρόποι συνεργασίας των 2 φορέων.

Παράλληλα, μοιράστηκε έντυπο, πληροφοριακό υλικό στο KEK Eurotraining για τη λειτουργία του Job Center και τη δυνατότητα παραπομπής και διασύνδεσης.

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) αποτελεί πιλοτική νέα δομή προώθησης της απασχόλησης των ωφελουμένων προνοιακών επιδομάτων με στόχο την ενίσχυση της Απασχολησιμότητας τους. Η δομή λειτουργεί στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης λειτουργώντας διασυνδετικά μεταξύ των προνοιακών δομών του Δήμου Βόλου, των δημόσιων δομών απασχόλησης καθώς και των εμπλεκομένων φορέων και ιδιωτών αναφορικά με την προσφορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Ημερομηνία:   06/07/2022

 ΚΕΚ EUROTRAINING

  • Αρετή Αρχοντή (Σύμβουλος Εκπαίδευσης)
ΤΟΠΟΣ             KEK EUROTRAINING
Job Center:
  • Αλεξίου Βάσια (Κοινωνική Λειτουργός
  • Μπεφάνη Ιωάννα (Οικονομολόγος)

 

 

 

 

 

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας