Γραφειο Διευκολυνσης, ενδυναμωσης και τεκμηριωσης της απασχολησης (Job Center)
Εργαλεια
Τυπογραφια

Την Παρασκευή 1η  Ιουλίου η Συντονίστρια του Job Center κα Μαρκέλλα Βαλσάμη (Κοινωνική Λειτουργός) και η Σύμβουλος Απασχόλησης του Κέντρου Κοινότητας της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, κα Μαρία Ζούζουλα συμμετείχαν στην εκδήλωση  «Ημέρα Καριέρας» στον Βόλο, που διοργανώθηκε από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos. Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία, να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιρειών που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό.

Με γνώμονα τη δυνατή συνεργασία και σε εναρμόνιση με τις δράσεις δικτύωσης που προηγήθηκαν με την Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2 Βόλου) οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Job Center ενημέρωσαν τους εξυπηρετούμενους ανέργους της Δομής για τη  σημαντικότητα της συμμετοχής τους στην εκδήλωση. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενεργούς αναζήτησης εργασίας παρείχαν εκ των προτέρων στήριξη στη σύνταξη των βιογραφικών σημειωμάτων και συμβουλευτική για την προετοιμασία πιθανής συνέντευξης αλλά και τεχνικές προσέγγισης εργοδότη κατά την εκδήλωση. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις με πάνω από 600 προσφερόμενες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης. Οι ενδιαφερόμενοι  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με στελέχη των εταιρειών, χωρίς ραντεβού.

Επιπλέον, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ, παρείχαν στους ανέργους και τους αναζητούντες εργασία κατάλληλη πληροφόρηση για τις δράσεις και τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν μέρος των δράσεων και εκδηλώσεων της Δ.ΥΠ.Α. που υλοποιούνται με στόχο την άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/hmera-karieras-bolos-2022


Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.


Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου, είναι έργο του ΕΣΠΑ 2014-2020, εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2017-2023.