ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου
Εργαλεια
Τυπογραφια

Με την επιστημονικά υπεύθυνη της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer κ. Μάγδα Σουσουρή συναντήθηκε την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, η υπεύθυνη Νοσηλεύτρια του Κ.Η.Φ.Η Νέας Αγχιάλου κ. Μαρία Ζαβού, στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης του Κ.Η.Φ.Η., μία δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου. Η συνάντηση αφορούσε σε ενημέρωση της υπεύθυνης αναφορικά με τις δράσεις της δομής, την ημερήσια νοσηλευτική και υποστηρικτική φροντίδα που παρέχει στους ηλικιωμένους της δομής αλλά και την συνεργασία των δύο υπηρεσιών.

Η κ. Σουσουρή ενημέρωσε για τον τρόπο και τον σκοπό λειτουργίας  της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer (Μ.Α.Ν.Α.), επίσης ανέφερε για τη δράση που αφορά στην σύνδεση των Κέντρων Ημέρας της Αlzheimer Βόλου με τα ΚΗΦΗ του Δήμου Βόλου, που σκοπό έχει την ενημέρωση και την εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της άνοιας.


Το ΚΗΦΗ N. Αγχιάλου ανήκει στην ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ και είναι συγχρηματοδοτούμενη δομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσαλλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ–ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ».

 

 

 

Άρθρα ΚΗΦΗ