Εργαλεια

Κέντρο Διημέρευσης ΑΜΕΑ

Το Κέντρο Διημέρευσης ΑΜΕΑ δημιουργήθηκε το 1992 με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Μέσα σ' αυτά τα χρόνια λειτουργίας έχει αποκτηθεί μια αξιόλογη εμπειρία και τεχνογνωσία με αποτέλεσμα μια σημαντική παρέμβαση στο χώρο των κινητικά αναπήρων.

Σήμερα λειτουργεί οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο φυσικοθεραπευτήριο και τμήματα εργοθεραπείας , λογοθεραπείας, ενώ υπάρχει υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγο, καθώς και ιατρική παρακολούθηση.

Επιπλέον έχει αναπτυχθεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για 30 περίπου παιδιά με ειδικές ανάγκες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη ψυχαγωγία τους.

Ακόμη εφαρμόζονται προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας, λειτουργεί θεατρική ομάδα, ενώ υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το Internet.
Η όλη διαδικασία που αναπτύσσεται στο Κέντρο Διημέρευσης χρηματοδοτείται κατά ένα σημαντικό μέρος από τα ασφαλιστικά ταμεία των χρηστών, ενώ το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται κατά κύριο λόγο από Ευρωπαϊκά προγράμματα και βέβαια ένα μέρος του κόστους καλύπτεται από το Δήμο Βόλου.

Οι στόχοι που έχουμε θέσει για το μέλλον αφορούν τη διεύρυνση της παρέμβασης μας στο χώρο των ΑΜΕΑ μέσα από:

α) Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
β) Προώθηση της αυτόνομης διαβίωσης ΑΜΕΑ
γ) Βελτίωση της κινητικότητας με τη διάθεση ειδικά διαμορφωμένου λεωφορείου
δ) Παρεμβάσεις στη πόλη για βελτίωση της προσβασιμότητα
ε) Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υπηρεσία
ζ) Ολοκλήρωση της καταγραφής και στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων για ΑΜΕΑ της ευρύτερης περιοχής μας.

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης