28
Τρι, Μαρ

Γραφειο Διευκολυνσης, ενδυναμωσης και τεκμηριωσης της απασχολησης (Job Center)
Εργαλεια
Τυπογραφια

ΑΡΘΡΟ   Η σημασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου

Γράφει η Αποστολία-Στέφανη Μεγαλομύστακα-Ψυχολόγος της Δομής

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Job Center  είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες και που διαφέρει από το κλασικό υπόδειγμα συμβουλευτική-κατάρτιση-επιδότηση της απασχόλησης που χρησιμοποιούμε στα προγράμματα συμβουλευτικής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

Ο σκοπός του Επαγγελματικού προσανατολισμού στους εφήβους. 

JoBC Job Orientations Importance 2Η εφηβεία, αποτελεί μία περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αναζητήσεις και συγκρούσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι έφηβοι προσπαθούν να αποκτήσουν μια αίσθηση ταυτότητας, μια εικόνα εαυτού, η οποία για να μπορέσει να συμπεριλάβει τα δυνατά στοιχεία του ατόμου, χρειάζεται χρόνο. 

Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι αποτελούν σημαντικά πρόσωπα για τη ζωή του εφήβου και είναι τα πρόσωπα τα οποία μπορεί να δώσουν ιδέες σχετικά με τα πιθανά επαγγέλματα που δύναται το άτομο να ακολουθήσει. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να διερευνηθούν, από τον έφηβο, τα εξής: «Τι βλέπουν σε σένα αυτοί οι άνθρωποι;», «Τι ικανότητες, δεξιότητες αναγνωρίζουν;», «Τι είναι σημαντικό για τους ίδιους που φανερώνεται από αυτές τις συμβουλές τους;», «Πως είναι για σένα όλα αυτά;», «Σε τι δίνεις εσύ αξία στη ζωή;». Ακόμη ένα σημείο διερεύνησης είναι οι δυνάμεις του ατόμου, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους θα επιχειρήσει το ίδιο, να προσπεράσει τις πιθανές μελλοντικές προκλήσεις.

 Σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας ενός ανθρώπου, αποτελεί η επαγγελματική επιλογή. Για τον λόγο αυτό, το βάρος που φέρει μια τέτοια επιλογή, την οποία καλούνται να κάνουν οι άνθρωποι σε ένα πρώιμο στάδιο της ζωής τους, που είναι γεμάτη από προκλήσεις, μπορεί πολλές φορές να μοιάζει μη διαχειρίσιμο. 

Παρά την αναγνώριση της δυσκολίας που υπάρχει στην επιλογή αυτή, υπάρχουν και οι περιπτώσεις των εφήβων που έχουν μια πιο ξεκάθαρη επίγνωση σε σχέση με αυτή την επιλογή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί η δυσκολία του εφήβου να έχει να κάνει με την προσέγγιση εκείνης της γνώσης, που θα δώσει τις απαντήσεις σχετικά με τους τρόπους και τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε να διανύσει και να φτάσει στους επιθυμητούς τους στόχους. 

Στις παραπάνω προκλήσεις έρχεται να ακουμπήσει ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, του οποίου ο ορισμός, όπως δίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, είναι ο εξής: «H Δια βίου Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Δια βίου ΣυΕΠ) ή Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και η οποία επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του ατόμου, για το λόγο αυτό αποκαλείται Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ή αλλιώς Δια βίου ΣυΕΠ.»

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Job Center

Στο χώρο του Κέντρου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (Job Center) παρέχονται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα διενέργειας συνεδριών που αφορούν τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Αυτές οι συνεδρίες πραγματοποιούνται από την Ψυχολόγο και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της δομής και παρέχονται τόσο σε εφήβους και νέους από 15 ετών εώς 29 ετών, όσο και σε ωφελούμενους της δομής όλων των ηλικιακών ομάδων. 

Όσον αφορά τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στους εφήβους, συνήθως, ολοκληρώνεται σε 2 ή 3 συναντήσεις- εξαρτάται από τα αιτήματα που θα φέρει ο έφηβος.  Η πρώτη συνάντηση αφορά τη χορήγηση ερωτηματολογίων σχετικά με τα στοιχεία της προσωπικότητας και τις εργασιακές αξίες του ατόμου. Παράλληλα, στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας, εξετάζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του ατόμου και οι τομείς επαγγελματικών ενδιαφερόντων του. Η δεύτερη συνάντηση αποτελεί μια συμβουλευτική συνεδρία, ενώ στην Τρίτη συνάντηση γίνεται η σύνοψη των επαγγελματικών διαδρομών που έχουν χαραχθεί στις προηγούμενες συναντήσεις, η ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προσεγγίσει τις διαδρομές αυτές και τις πιθανές απαιτήσεις ή δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μελλοντικά ο έφηβος.

Συνοψίζοντας, στόχος της διαδικασίας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αποτελεί η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η απόκτηση ενημερότητας, σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τα στοιχεία της προσωπικότητας αλλά και τις αξίες του ατόμου. Τα παραπάνω, θα συμβάλλουν στην επιλογή εκείνου του επαγγελματικού πλαισίου, που θα προκύπτει από τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, ώστε το άτομο να λαμβάνει τη μέγιστη επαγγελματική ικανοποίηση.

JoBC Job Orientations Importance

Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center: 

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121