Θεσεις Εργασιας

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΕΚ 2019-'20

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με Ωριαία Αντιμισθία

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων

 Δείτε την αρχική πρόσκληση εδώ

Αρχεία


Κατάταξη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (ανοίγει με το δωρεάν εργαλείο Acrobat Reader) | 5,22Mb | pdf


Κατάταξη Μη-Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (ανοίγει με το δωρεάν εργαλείο Acrobat Reader) | 6,75Μb | pdf


Τελικός Πίνακας Απορριπτέων (ανοίγει με το δωρεάν εργαλείο Acrobat Reader) | 109Κb | pdf


Πίνακες Τελικής Κατάταξης