Θεσεις Εργασιας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΣΟΧ 4/2019

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 113 Ειδικότητα : ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

 Δείτε την αρχική πρόσκληση εδώ

ΑρχείαΤελικός Πίνακας