Θεσεις Εργασιας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων

 Δείτε την αρχική πρόσκληση εδώ

Αρχεία 

 NEO!  (5-10-2020)

ανασυνταγμενος πίνακας για τον κωδικο 003 ΠΕ Γαλλικής γλώσσας του ΔΙΕΚ 

 

Τελικοί Πίνακες