23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από εδώ. Μπορείτε να το δείτε και ως προεπισκόπηση πατώντας το εικονίδιο με τον μεγεθυντικό φακό.

{rsfiles path="Jobs2-DIEK/01-Anakoinosi-2017-18-Final28-08-2017.pdf"}

 


Κατεβάστε το υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής από εδώ. Μπορείτε να το δείτε και ως προεπισκόπηση πατώντας το εικονίδιο με τον μεγεθυντικό φακό.

{rsfiles path="Jobs2-DIEK/02-AITHSH-2017-18_Final_28-08-2017.pdf"}

Το κείμενο της προκήρυξης (μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ιστοσύνδεσμο πιο πάνω) είναιάμεσα προσβάσιμο και εδώ:

Ν.Ιωνία Βόλος, 21-08-2017

Αρ. Πρωτ.: 4082

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.) του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, έχοντας υπόψη:


1. την υπ` αριθμ.165/24-07-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ (ΑΔΑ: 6Ρ2ΡΟΚΨΩ-ΔΚΗ),
2. την υπ` αριθμ πρωτ.13624/20-06-2017 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών,
3. τις διατάξεις των αρ. 21 παρ. 1 και 14 παρ.2 περ. β ́ του Ν. 2190/94,
4. την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009,
5. τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αρίθμ. 5954/23-6-2014/ υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1807/2-7-2014),
6. το άρθρο 9 του κανονισμού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,

ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, συνολικά σαράντα έξι (46) εκπαιδευτών ενηλίκων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018, ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΙΕΚ, στο Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΔΙΕΚ, που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

001

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Οικονομολόγων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

002

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των ειδικοτήτων)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Οικονομολόγων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

2

003

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

004

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ όπου απαιτείται)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Γερμανικής Γλώσσας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

005

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

006

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

007

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

[για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB  DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO  GAMES)]

Δήμος Βόλου

ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

008

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των ειδικοτήτων)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Πληροφορικής 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

009

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

[για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)]

Δήμος Βόλου

ΠΕ Γεωπόνων-Τεχνολόγων Τροφίμων 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

010

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ και των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

011

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

012

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Σπουδών στον Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό Πολιτισμό 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

013

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Χημικών

(για την ειδικότητα Τεχνικός

Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, ΕΑΡΙΝΟΥ

εξαμήνου)

Από την υπογραφή της σύμβασης (έναρξη εαρινού εξαμήνου) και έως 30/06/2018

1

014

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

(για την ειδικότητα Τεχνικός

Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, ΕΑΡΙΝΟΥ

εξαμήνου)

Από την υπογραφή της σύμβασης (έναρξη εαρινού εξαμήνου) και έως 30/06/2018

1

015

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΧΡΩΜΑΤΟΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Καλών Τεχνών με κατεύθυνση ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

016

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ή ΤΕ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

017

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

018

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Γραφιστών

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

3

019

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Διακοσμητών

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

020

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Φωτογράφων

(για τα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ μαθήματα της

ειδικότητας)

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

021

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

2

022

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

023

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

024

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

[(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB  DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO  GAMES)]

Δήμος Βόλου

ΤΕ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

2

025

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Λογιστικής

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

026

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ)

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

027

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

[για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)]

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

5

028

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

2

029

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

[για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ του μαθήματος ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)]

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

030

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ του μαθήματος ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

 (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

2

031

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)

Δήμος Βόλου

ΔΕ Φωτογράφων

(για τα εργαστηριακά μαθήματα της

ειδικότητας Τέχνη Φωτογραφίας)

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

2

032

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ)

Δήμος Βόλου

ΔΕ Κεραμιστών

(για τα εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα της

ειδικότητας Κεραμικής Τέχνης)

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

2

033

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

Δήμος Βόλου

ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

(για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων και της ειδικότητας Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής)

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2018

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

001-015

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητος για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Καθηγητές με επιπλέον αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε σχεδιαστικά προγράμματα, αρχιτεκτονικά προγράμματα, προγράμματα λογιστικής διαχείρισης ή άλλα προγράμματα πλέον των απαιτούμενων από το πρόγραμμα σπουδών στα τμήματα Γραφιστικής, Διακόσμησης, Ενδύματος, Κοσμήματος, Τεχνικός Δικτύων  & Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός  Εφαρμογών  Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web  Designer – Developer / Video  Games), Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου, και που εξυπηρετούν τις ανάγκες άλλων ειδικοτήτων, θα μοριοδοτηθούν

016-025

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητος για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Καθηγητές με επιπλέον αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε σχεδιαστικά προγράμματα, αρχιτεκτονικά προγράμματα, προγράμματα λογιστικής διαχείρισης ή άλλα προγράμματα πλέον των απαιτούμενων από το πρόγραμμα σπουδών στα τμήματα Γραφιστικής, Διακόσμησης, Ενδύματος, Κοσμήματος, Τεχνικός Δικτύων  & Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός  Εφαρμογών  Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web  Designer – Developer / Video  Games), Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου, και που εξυπηρετούν τις ανάγκες άλλων ειδικοτήτων, θα μοριοδοτηθούν

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω κύρια προσόντα, δηλαδή πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητος, τότε θα προσληφθούν υποψήφιοι με δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.) της αντίστοιχης ειδικότητας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.) της αντίστοιχης ειδικότητας, τότε θα προσληφθούν επαρκείς επαγγελματίες με διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη των 5 ετών και επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 3 ετών και με γνώσεις κατάλληλα αποδεικνυόμενες

026-033

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.) σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων.

·       Επιπλέον, για τον κωδικό θέσης 032 ΔΕ Κεραμιστών για τα εργαστηριακά μαθήματα, απαιτείται η επαρκής γνώση χειρισμού τροχού.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Καθηγητές με επιπλέον αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε σχεδιαστικά προγράμματα, αρχιτεκτονικά προγράμματα, προγράμματα λογιστικής διαχείρισης ή άλλα προγράμματα πλέον των απαιτούμενων από το πρόγραμμα σπουδών στα τμήματα Γραφιστικής, Διακόσμησης, Ενδύματος, Κοσμήματος, Τεχνικός Δικτύων  & Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός  Εφαρμογών  Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web  Designer – Developer / Video  Games), Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου, και που εξυπηρετούν τις ανάγκες άλλων ειδικοτήτων, θα μοριοδοτηθούν

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω κύρια προσόντα, δηλαδή δίπλωμα ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.) της αντίστοιχης ειδικότητος, τότε θα προσληφθούν επαρκείς επαγγελματίες με διδακτική και επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 3 ετών και με γνώσεις κατάλληλα αποδεικνυόμενες

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Γ.1. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ

78

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

31

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

18

 

1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

   

9

1.1.α.2 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.)

   

6

Από τα δύο παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος

1.1.β Μεταπτυχιακό

   

6

1.1.γ Διδακτορικό

   

9

·       Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στο αντικείμενο της θέσης λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

·       Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

·       Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

     

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

9

 

1.2.α Μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων

   

6

1.2.β Διδακτορικό στην εκπαίδευση ενηλίκων

 

 

9

·       Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

 

 

 

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κλπ)

 

4

 

1.3.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

   

2

1.3.β Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

   

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

27

   

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(1 μόριο ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 12)

 

12

 

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης

Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό τα 10 μόρια για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης.

 

10

 

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

(1 μόριο ανά έτος με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

   

5

2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

(1 μόριο ανά έτος με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

   

5

2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ

(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

5

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10

 

 

Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια)

(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία)

     

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (μόνο για Πτυχιούχους ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ)

10

 

 

4.1. ΓΝΩΣΕΙΣ αποδεδειγμένες σε σχεδιαστικά προγράμματα, αρχιτεκτονικά προγράμματα, προγράμματα λογιστικής διαχείρισης ή άλλα προγράμματα πλέον των απαιτούμενων από το πρόγραμμα σπουδών στα τμήματα Γραφιστικής, Διακόσμησης, Ενδύματος, Κοσμήματος, Τεχνικός Δικτύων  & Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός  Εφαρμογών  Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web  Designer – Developer / Video  Games), Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

(2 μόρια ανά πρόγραμμα με ανώτερο τα 10 μόρια)

 

 

 

Γ.2. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών

41

1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κλπ)

4

 

 

1.1 Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

2

 

1.2 Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

2

 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

17

   

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(1 μόριο ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 12)

 

12

 

2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ

(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

5

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10

 

 

Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια)

(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εμπειροτέχνη εκπαιδευτή στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο)

     

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

10

 

 

4.1. ΓΝΩΣΕΙΣ αποδεδειγμένες σε σχεδιαστικά προγράμματα, αρχιτεκτονικά προγράμματα, προγράμματα λογιστικής διαχείρισης ή άλλα προγράμματα πλέον των απαιτούμενων από το πρόγραμμα σπουδών στα τμήματα Γραφιστικής, Διακόσμησης, Ενδύματος, Κοσμήματος, Τεχνικός Δικτύων  & Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός  Εφαρμογών  Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web  Designer – Developer / Video  Games), Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

(2 μόρια ανά πρόγραμμα με ανώτερο τα 10 μόρια)

 

 

 

Γ.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

(Πτυχιούχοι ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ και Εμπειροτέχνες)

Στους υποψηφίους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

1. Ανεργία *

1.1.Από 0-6 μήνες

2%

1.2.Από 6-12 μήνες

4%

1.3.Από 12-18 μήνες

6%

1.4.Από 18-24 μήνες

8%

1.5.Από 24 μήνες και πάνω 

10%

2. Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

10 %

3. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

10 %

4. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

10 %

5. Αναπηρία ατομική ή αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού, συζύγου

10 %

 

* Αποδεικτικό ανεργίας (πεδίο 1.1 )

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Προσμετράται μόνο η συνεχιζόμενη ανεργία. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες.

 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι παραπάνω προσλήψεις θα υλοποιηθούν εφόσον λειτουργήσουν οι αντίστοιχες ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής για το 2017-2018. Η τελική κατανομή των ωρών των μαθημάτων θα γίνει με βάση τα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων και τις λειτουργικές ανάγκες του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, μετά και την οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής για το 2017-2018

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει:

 • 1) να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών,
 • 2) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν,
 • 3) να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007'), και
 • 4) οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση παρακάτω δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν τα πεδία του ΠΙΝΑΚΑ Γ (βλ.παραπάνω):

 • 1) Αίτηση (παραλαμβάνεται από τη γραμματεία του ΔΙΕΚ)
 • 2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 3) Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλων σπουδών που δηλώνεται στην αίτηση (πεδίο Γ.1.)
 • 4) Φωτοαντίγραφο παιδαγωγικής ή διδακτικής επάρκειας που δηλώνεται στην αίτηση (πεδίο Γ.1.α.)
 • 5) Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης παιδαγωγικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης που δηλώνεται στην αίτηση (πεδίο Γ.1.β.)
 • 6) Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλων σπουδών που δηλώνεται στην αίτηση (πεδίο Γ.2.)
 • 7) Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλων σπουδών στην εκπαίδευση ενηλίκων που δηλώνεται στην αίτηση (πεδίο Γ.2.1.)
 • 8) Φωτοαντίγραφο διδακτορικού τίτλων σπουδών που δηλώνεται στην αίτηση (πεδίο Γ.3.)
 • 9) Φωτοαντίγραφο διδακτορικού τίτλων σπουδών στην εκπαίδευση ενηλίκων που δηλώνεται στην αίτηση (πεδίο Γ.3.1.)
 • 10) Αποδεικτικά επιμόρφωσης που δηλώνεται στην αίτηση (πεδία Γ.4.α., Γ.4.β.) με τη διάρκεια σε ώρες
 • 11) Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας που δηλώνεται στην αίτηση (πεδία Δ.1., Δ.3.) με τη διάρκεια σε ώρες ή/και σε έτη (πεδίο Δ.2.)
 • 12) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας που δηλώνεται στην αίτηση (πεδίο Ε.1.) και υφιστάμενης κατάστασης απασχόλησης (πεδίο Ε.2.)
 • 13) Αποδεικτικά πρόσθετων προσόντων που δηλώνονται στην αίτηση (πεδίο ΣΤ.)
 • 14) Αποδεικτικά κοινωνικών κριτηρίων 1-5 που δηλώνονται στην αίτηση (πεδίο Η.): Για την απόδειξη των κοινωνικών κριτηρίων 1 έως και 5 και των δικαιολογητικών ισχύει το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 30.03.2017. Οι υποψήφιοι μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ asep.gr μέσω της διαδρομής: Φορείς > Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμοί φορέων > Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου, αριθμημένα σε κατάλληλο σημείο ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης που δηλώνεται στο πεδίο ‘ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ’ της 4ης σελίδας της αίτησης. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης (από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, για πτυχιούχους και εμπειροτέχνες) που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. ‘Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π, Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΙΔΑΧ του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται μετά την τυχόν επιλογή τους να προσκομίσουν άδεια από την υπηρεσία τους για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Η διδακτική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί, θα πρέπει να αφορά στην αντίστοιχη ειδικότητα για την οποία γίνεται η αίτηση. Σε κάθε βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται σαφώς:

 • 1) Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας ( ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης)
 • 2) Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας εφόσον πρόκειται για ωρομίσθιους
 • 3) Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εφόσον πρόκειται για αναπληρωτές.
 • 4) Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστεί ακριβώς η διδακτική εμπειρία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η εργασιακή εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί, θα πρέπει να αφορά στην αντίστοιχη ειδικότητα για την οποία γίνεται η αίτηση. Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία:

 • 1) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται το είδος και η χρονική διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας (αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα), και
 • 2) Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών. O υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Μαγνησίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα παραλαμβάνουν από το ΔΙΕΚ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου (Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος, Τ.Κ.: 38333, Βόλος. Τηλ.: 24210 56446 Fax: 24210 56339 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΔΙΕΚ) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος, Τ.Κ. 38333, Βόλος, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη Γραμματείας της Επιτροπής Διενέργειας Προσλήψεων (τηλ. επικοινωνίας: 24210 56446) έως 08/09/2017 κατά τις ώρες 09:00 πμ έως και 14:00 μμ. Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mail ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή επιλογής με αιτιολογημένη απόφαση. Αιτήσεις ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στα διδακτικά αντικείμενα, απορρίπτονται. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για έναν μόνο κωδικό θέσης του ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κωδικών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ). Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση την αίτηση/ δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε μία (1) μόνο από τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα πρόσθετα προσόντα και τα επικουρικά προσόντα (Α΄ επικουρίας).
 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή πρόσθετα ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης.
 3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο του πίνακα μοριοδότησης (1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο του πίνακα μοριοδότησης (2.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) και ούτω καθεξής ως προς τα υπόλοιπα βαθμολογούμενα κριτήρια. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με κλήρωση.
 4. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου
 5. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων
 6. Στις περιπτώσεις των θέσεων 028 και 030 του ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, στις οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν εργαστηριακά μαθήματα εντός του ΔΙΕΚ, τα μαθήματα αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται σε εξωτερικά εργαστήρια. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής του εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται κατά προτεραιότητα από την επιχείρηση στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το εργαστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας, στην Επιτροπή Ενστάσεων [Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΔΙΕΚ) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος, Τ.Κ. 38333, Βόλος].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία με χρονική διάρκεια όπως αναφέρεται στο σχετικό πεδίο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ενστάσεων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

Σοφία Χάλαρη


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121