23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Βόλος 5/9/22

Αρ. Πρωτ. 7222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Προκήρυξη για

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Την πρόθεση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση των δομών ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς, ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου 31/10/2023 με τη κάτωθι συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι ανάδοχοι θα πληρωθούν με την έκδοση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού εκ μέρους τους.

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

114

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της δομής « ΚΗΦΗ Βόλου»

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου 31/10/2023

1

115

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της δομής « ΚΗΦΗ Αγριάς»

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου 31/10/2023 1

116

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της δομής « ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου»

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου 31/10/2023 1

Κατεβάστε από εδώ το πλήρες κείμενο καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα της προκήρυξης

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/2022-09-05_Symvash-Ergou-KHFH-Fysiotherap"}


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121