Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

Πίνακας κατάταξης ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΕ για το ΚΗΦΗ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018, Θεση 102. Δείτε την αρχική πρόσκληση εδώ

 

Αρχεία


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ