Υποστήριξη Ατόμων με έλλειψη Στέγης

Οι άστεγοι χαρακτηρίσθηκαν ως ευπαθής κοινωνική ομάδα μόλις το 2012. Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στηρίζει τα άτομα με έλλειψη στέγης με τους 2 ξενώνες αστέγων, με έκτακτη στήριξη σε περίπτωση εξώσεων και με την συμμετοχή της σε προγράμματα του Δήμου Βόλου που προωθούν την κάλυψη άμεσων αναγκών στέγης στο Βόλο.

  • Από το 2019, το Κέντρο Κοινότητας της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και οι υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου Βόλου υποδέχονται αιτήσεις στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου επιδότησης ενοικίου.
  • Ο Ξενώνας Αστέγων Νεάπολης, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (ΕΣΠΑ) με έναρξη της χρηματοδότησης από 07/10/2019 και για 36 μήνες με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 436.410,00€ το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην βελτίωση και τη διεύρυνση των υπηρεσιών του Ξενώνα  για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση (18) αστέγων.

 

Ενδεικτικά άρθρα για την αστεγία

Πατήστε τον ιστοσύνδεσμο πιο κάτω, για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον ξενώνα Αστέγων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης