Εργαλεια
Τυπογραφια

Επισκόπηση μηνυμάτων στην αίτηση
Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε η δυνατότητα επισκόπησης των μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί στον πολίτη για την αίτηση του, μέσα από την φόρμα της αίτησης.

Εκεί μπορεί να δει κανείς τα μηνύματα που του έχουν αποσταλεί ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας (sms ή e-mail) και ανεξάρτητα από το αν το μήνυμα έχει φτάσει στον παραλήπτη ή όχι.

 

Ιδιαίτερα για τα sms υπάρχει και ενημέρωση για το αν το μήνυμα έχει παραδοθεί.

Στην ακόλουθη εικόνα μπορείτε να δείτε ένα τέτοιο παράδειγμα:

 

Notifications TEBA

 

Στην ακόλουθη εικόνα εμφανίζεται μια ειδοποίηση που έχει σταλεί με e-mail:

Notifications email

Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα του ΚΕΑ έχει στείλει 183.041 ενημερωτικά sms εκ των οποίων παραδόθηκαν τα 165.452.
Επίσης έχουν αποσταλεί 10.898 e-mail.

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης