22
Τετ, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2022 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» άξονας Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κατεβάστε τα έγγραφα της Πρόσκλησης από εδώ:

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/2022-08-04_KDHF-MEA"}

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), που εδρεύει στο Δήμο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
109

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου»)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΠΕ
Ιατρός Νευρολόγος

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος 02/11/2022

ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: (4ωρη-πενθήμερη απασχόληση)

1
110 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) 

(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου»)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΤΕ Εργοθεραπευτής

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος 02/11/2022

1

 

 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121