Καλησπέρα σε όλους/ες,

Καταρχήν σας ευχαριστούμε για την συνεργασία, την υπομονή, την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό που έχετε δείξει σε αυτές τις πρώτες (δύσκολες) μέρες του ΚΕΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτές τις 9 μέρες έχουν υποβληθεί και έχουν εγκριθεί πολύ περισσότερες αιτήσεις από αυτές που έγιναν σε όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης (6 μήνες) που αφορούσε τους 30 δήμους.

 

Το ΚΕΑ ότι είναι ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα, και αυτό γιατί έχει συνδυασμό χαρακτηριστικών που το κάνουν τέτοιο:

  • Η αίτηση κρίνεται με την υποβολή της.
  • Γίνεται εκτεταμένη χρήση πληροφοριών που «ζουν» σε τρίτα συστήματα ενώ γίνεται συνεχής προσπάθεια να ενταχθούν και άλλα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:
  • Δεν ζητώνται «γνωστά» στοιχεία
  • Τα ζητούμενα στοιχεία είναι τα απολύτως απαραίτητα
  • Προ-συμπληρώνεται -όσο αυτό είναι δυνατόν- η αίτηση
  • Ο πολίτης καλείται να αποδείξει κάτι μόνο αν διαφωνεί με αυτό που έχει βρεθεί από διασταυρώσεις
  • Έχει επιτευχθεί κατακόρυφη μείωση της γραφειοκρατίας (δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις διεκπεραιώθηκαν από το σπίτι χωρίς να χρειαστεί να προσκομιστεί κανένα έγγραφο)
  • Το ΚΕΑ υποστηρίζεται από μια πλατφόρμα με:
  • Σύγχρονο User Interface (διεπαφή χρήστη) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κινητά και ταμπλέτες
  • Λιτό και καθαρό user interface με βοήθεια εκεί που ακριβώς χρειάζεται

Tις προηγούμενες ημέρες, η απόδοση της πλατφόρμας δεν ήταν τέτοια που να επιτρέπει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των δεκάδων χιλιάδων ταυτόχρονων χρηστών. Αυτό οφείλεται καθαρά στην ανεπάρκεια του εξοπλισμού, στην ανάγκη όλων αυτών των on-line διασταυρώσεων και στο ότι στις περιπτώσεις νοικοκυριών με πάνω από 2 μέλη, ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου των στοιχείων δεν είναι αμελητέος με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ταυτόχρονοι χρήστες.

Τα προβλήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί από την Τρίτη 7/2 το απόγευμα και σύντομα η ήδη αρκετά καλή απόδοση του συστήματος θα αναβαθμιστεί σε εξαιρετική.

Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να ενημερώνεστε από τις οδηγίες του Υπουργείου και από το παρόν γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση λόγω μη κατανόησης των προβλεπόμενων στην σχετική ΚΥΑ.

Στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης θα θέλαμε να σας τονίσουμε μερικά πράγματα που θα σας φανούν χρήσιμα:

Προσκόμιση δικαιολογητικών

Α) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: είναι σαφές από την ΚΥΑ του προγράμματος ότι δικαιολογητικά ζητούνται μόνο όταν τα στοιχεία του νοικοκυριού είναι διαφορετικά από αυτά που εμφανίζονται στην πλατφόρμα από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων (άρθρο 5, «Απαιτούμενα δικαιολογητικά»). Σε διαφορετική περίπτωση δεν προκύπτει η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών.

Β) Υποχρεωτική εκπαίδευση: επαναλαμβάνεται ότι στην παρούσα φάση του προγράμματος δεν ελέγχεται η υποχρέωση ή η ολοκλήρωση φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσεις θα προχωρούν κανονικά χωρίς να ζητούνται σχετικά δικαιολογητικά. Θα σταλούν εκ νέου κατευθύνσεις για το πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος. Το σχετικό πεδίο της αίτησης («Επίπεδο Εκπαίδευσης») θα συμπληρώνεται κατά δήλωση του αιτούντα (στην περίπτωση των αλλοδαπών που δεν υπάρχει ευθεία αναλογία μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων θα συμπληρώνεται κατ΄ αντιστοιχία).

Γ) Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ: η βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την αμφισβήτηση των εισοδημάτων που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του προγράμματος, αλλά δεν είναι προαπαιτούμενο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στους πολίτες ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την υποβολή των αιτήσεων. Έχει δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 28/2/2017. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται, ανά πάσα στιγμή, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Ακυρωμένες αιτήσεις από το σύστημα

Σε μερικές περιπτώσεις κατά τη δημιουργία νέας αίτησης, το σύστημα μπορεί να την ακυρώσει αυτόματα οπότε και εμφανίζεται ως «system-canceled». Οι λόγοι που μπορεί να γίνει αυτό είναι ότι το σύστημα κάνει μια σειρά ελέγχων και διασταυρώσεων με διάφορα τρίτα συστήματα [ΓΓΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) κ.α.]. Αν υπάρξει αδυναμία επικοινωνίας με κάποιο από αυτά τα συστήματα η αίτηση ακυρώνεται από το σύστημα και χαρακτηρίζεται ως «system-canceled». Το ίδιο συμβαίνει και αν σε κάποιο μητρώο δεν βρεθεί η πληροφορία που ζητείται ή υπάρχουν λογικά λάθη, πχ υπάρχει καταχωρημένο το ίδιο ΑΦΜ σε δυο ΑΜΚΑ, ή το ΑΜΚΑ ενός εκ των συζύγων δεν έχει το αντίστοιχο ΑΦΜ καταχωρημένο, κοκ.

Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγετε [Προβολή] της αίτησης για να δείτε στην λίστα με τα λάθη στην αίτηση, ώστε να διαπιστώσετε αν η αιτία του προβλήματος οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα (οπότε δεν έχει νόημα να προσπαθήσετε άμεσα ξανά) ή αν ο πολίτης πρέπει να κάνει κάτι ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία αυτού, μελών της οικογενείας του ή τυχόν φιλοξενούμενων.

Ανάκληση αίτησης

Υπογραμμίζεται ότι η ΗΔΙΚΑ δεν έχει αρμοδιότητα να ανακαλεί αιτήσεις μετά από αίτημα πολίτη, ΚΕΠ ή Δήμου. Αιτήσεις μπορεί να ανακαλέσει ο Δήμος και οι πολίτες. Αν είστε χρήστες ΚΕΠ και θέλετε να ανακληθεί μια αίτηση, θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε στον οικείο σας Δήμο, είτε να το κάνει ο πολίτης.
Προσοχή: Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποσταλεί λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας και των περιπτώσεων ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης.

Διαγραφή αίτησης

Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να γίνει διαγραφή αίτησης για λόγους ιχνηλασιμότητας.

Επανυποβολή αίτησης σε περίπτωση μη έγκρισης

Για τον πρώτο καιρό επιτρέπονται πολλαπλές υποβολές αίτησης μέσα στο μήνα ακόμα και αν η προηγούμενη αίτηση έχει απορριφθεί.

Τροποποίηση αίτησης

Τροποποίηση αίτησης κάνουμε μόνο αν η αίτηση έχει εγκριθεί και θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Μπορεί να γίνει ακόμα και μετά από ένα λεπτό από την έγκριση.

Διόρθωση προσθήκης μέλους νοικοκυριού

Έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα που υπήρχε όταν ο χρήστης (δυνατότητα που έχουν μόνο χρήστες Δήμων) προσέθετε ένα μέλος στο νοικοκυριό, οπότε δεν εμφανιζόταν η Υπηκοότητα και η Ημερομηνία Γέννησης.

Προσθήκη μέλους νοικοκυριού επιτρέπεται μόνο για τέκνα

Ξεκαθαρίζουμε ότι από την ΚΥΑ προβλέπεται ότι: «Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.» Συνεπώς δεν μπορείτε να προσθέσετε φιλοξενούμενους παρά μόνο αν υπάρχει συστημικό πρόβλημα και η φορολογική δήλωση του ατόμου που φιλοξενείται αναφέρει ότι το φιλοξενεί το άτομο που κάνει αίτηση και αυτό δεν έχει εμφανιστεί από το σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση μόνο, πρέπει να επικοινωνήσετε με το e-mail της τεχνικής υποστήριξης. Συνεπώς μόνο τέκνα μπορούν να προστεθούν ως μέλη του νοικοκυριού και μόνο σε Δήμους.

ΤΚ που λείπουν

Αν διαπιστώσετε ότι κάποιος ΤΚ δεν υπάρχει στο σύστημα, σας παρακαλούμε να στέλνετε e-mail στην τεχνική υποστήριξη αναφέροντας ΤΚ, Νομό, και Δήμο, ώστε να τον προσθέτει η ομάδα υποστήριξης.

Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους/όλες

Από την ομάδα υποστήριξης του ΚΕΑ

Άρθρα Κ.Ε.Α.
Άρθρα Επιδοματος Στεγασης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Στήριξη Τρίτης Ηλικίας