Εργαλεια

Καλησπέρα σε όλους,

Ακολουθούν κάποιες διευκρινίσεις για κάποια από τα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται. Παρακαλούμε θερμά, για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων που υποδέχονται και καταχωρούν αιτήσεις (και που ενδεχόμενα δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα παραληπτών ή δεν λαμβάνουν τα μηνύματα):

1) Αποτύπωση του μηνιαίου εισοδήματος από εργασία: Όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος,

«Σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυριού βρει εργασία (περιστασιακή, προσωρινή ή μόνιμη), στον υπολογισμό του εισοδήματος για την ένταξη στον πρόγραμμα δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο μήνα της εργασίας το 100% και κατά τους δύο επόμενους το 40%, του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος από την ανωτέρω εργασία». Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο δικαιούχος βρει εργασία, οφείλει να δηλώνει κάθε μήνα: α)την αύξηση στο εισόδημα από μισθούς και β) αναλυτικά τα ποσά των 3 πρώτων μισθών του στα αντίστοιχα πεδία (ΠΡΟΣΟΧΗ: τους τρεις πρώτους μήνες, συμπληρώνονται δύο πεδία κάθε φορά. Τόσο το πεδίο κάθε μήνα χωριστά, όσο και το συνολικό εισόδημα από μισθούς.

Για παράδειγμα, για δικαιούχο που βρήκε εργασία με μηνιαίο μισθό έστω 300€, τον πρώτο μήνα θα πρέπει να συμπληρωθεί: στην ενότητα της αίτησης «Οικονομικά Στοιχεία -Μισθοί τελευταίων 3 μηνών», στο πεδίο «Μισθός 1ου μήνα», το ποσό των 300 ευρώ και παράλληλα στην ενότητα της αίτησης «Οικονομικά Στοιχεία- Εισοδήματα τελευταίων 6 μηνών», στο πεδίο «Μισθοί», επίσης το ποσό των 300 ευρώ. Τον δεύτερο μήνα θα πρέπει να συμπληρωθεί: στο πεδίο «Μισθός 2ου μήνα», το ποσό των 300 ευρώ και παράλληλα στο πεδίο «Μισθοί», το ποσό των 600 ευρώ. Τον τρίτο μήνα θα πρέπει να συμπληρωθεί: στο πεδίο «Μισθός 3ου μήνα», το ποσό των 300 ευρώ και παράλληλα στο πεδίο «Μισθοί», το ποσό των 900 ευρώ. Τέλος, τον τέταρτο μήνα θα συμπληρωθεί μόνο στο πεδίο «Μισθοί» το ποσό των 1.200 ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι τα πεδία των 3 πρώτων μισθών είναι διαθέσιμα μόνο σε αιτήσεις τροποποίησης (δεν υπάρχει σχετική επιλογή στις νέες αιτήσεις). Θα αναρτηθεί αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας με παραδείγματα και στην πλατφόρμα του προγράμματος.

2) Φιλοξενούμενες μονογονεϊκές οικογένειες: Στις περιπτώσεις που η μονογονεϊκή οικογένεια φιλοξενείται (π.χ. από συγγενικό πρόσωπο) θα επιλέγεται η σχετική επιλογή που είναι διαθέσιμη στην πρώτη καρτέλα της αίτησης και αφορά στον βασικό αιτούντα. Θα δηλώνεται δηλαδή, με αυτό τον τρόπο, ότι το συγκεκριμένο νοικοκυριό απαρτίζεται ΚΑΙ από μονογονεϊκή οικογένεια (για την τεκμηρίωση της μονογονεϊκότητας ισχύουν όσα έχουν περιγραφεί σε προηγούμενες ενημερώσεις).

3) Ανενεργές αιτήσεις: Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν τρεις βασικές κατηγορίες παρατυπιών σε σχέση με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος. Η πρώτη κατηγορία, αφορά σε άτομα που έχουν δηλωθεί σε δυο διαφορετικές αιτήσεις. Η δεύτερη κατηγορία, αφορά σε άτομα που ενώ μένουν μαζί, έκαναν αίτηση ως ξεχωριστά νοικοκυριά και όχι ως ένα, όπως σαφώς ορίζεται. Η τρίτη κατηγορία αφορά περιπτώσεις, στις οποίες δεν δηλώθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ.

Οι ανωτέρω αιτήσεις έχουν μπει σε αναστολή και η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ δεν θα καταβληθεί μέχρι να διορθωθούν οι παρατυπίες ή να τεκμηριωθεί ότι ισχύουν αυτά που δηλώθηκαν στην αίτηση. Από την πλατφόρμα του ΚΕΑ, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν αν η αίτηση τους έχει μπει σε αναστολή. Η κατάσταση της αίτησης δεν εμφανίζεται ως «Εγκεκριμένη» αλλά ως «Ανενεργή».

Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας (θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην πλατφόρμα του ΚΕΑ) θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή χειρισμού των συγκεκριμένων αιτήσεων. Αναλυτικότερα:

- Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν μπορεί να τεκμηριώσει όσα έχει δηλώσει στην εγκεκριμένη αίτηση, οφείλει να ανακαλέσει την αίτηση του και δύναται να υποβάλει νέα. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα ανακληθεί αυτόματα στα τέλη του ερχόμενου μήνα.

- Σε περίπτωση, που προσκομιστούν στο Δήμο τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος θα μπορεί να προβεί σε «Επανενεργοποίηση» της αίτησης.

- Ειδικά για την περίπτωση των αγροτικών επιδοτήσεων (εφόσον όντως δεν έχουν δηλωθεί), οι αιτούντες οφείλουν να ανακαλέσουν την αίτηση τους και να υποβάλουν νέα, δηλώνοντας τα ποσά που έχουν εισπράξει στην ενότητα της αίτησης «Οικονομικά Στοιχεία- Εισοδήματα τελευταίων 6 μηνών», στο πεδίο «Άλλα εισοδήματα».


Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα επανενεργοποιηθούν θα ισχύσει αναδρομικότητα ως προς την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.


Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του πρώτου ενάμιση μήνα εφαρμογής του προγράμματος, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε τόσο για τη συνεργασία, όσο και για τα καθημερινά σας ερωτήματα που μας βοηθούν να προχωράμε στις απαραίτητες προσαρμογές και διορθώσεις.

Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Η Ομάδα του ΚΕΑ

Άρθρα Κ.Ε.Α.
Άρθρα Επιδοματος Στεγασης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης