Εργαλεια

Το δύο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ξεκίνησαν τη λειτουργία τους  το 2002 και καλύπτουν ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στη δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ αποτελούν μονάδες απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες και εφήβων με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. 

Οι σκοποί των ΚΔΑΠ - μΕΑ είναι:

1. Η δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων με αναπηρίες.
2. Η κοινωνική ένταξη παιδιών - εφήβων με αναπηρίες.
3. Η στήριξη της οικογένειάς τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας.
4. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Στο ΚΔΑΠ - μΕΑ τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα:

  • Να απασχοληθούν με ασφάλεια και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους με τη ανάπτυξη προσωπικής και ομαδικής δραστηριότητας.
  • Να εκπαιδευτούν σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)
  • Να συμμετέχουν σε προγράμματα έκφρασης και ψυχαγωγίας, άθλησης και σωματικής αγωγής.
  • Να αναπτύξουν φιλικούς δεσμούς και κοινωνικές σχέσεις.
  • Να συμμετέχουν σε προγράμματα έκφρασης και ψυχαγωγίας, άθλησης και σωματικής αγωγής.
  • Να αναπτύξουν φιλικούς δεσμούς και κοινωνικές σχέσεις.

Οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται είναι: κεραμική, ζωγραφική, χειροτεχνία, κατασκευές (ψευδοβιτρό, ψηφιδωτό), εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.α.

Παράλληλα παρέχεται στην οικογένεια που φροντίζει το παιδί - έφηβο ενημέρωση και παραπομπή της στις υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους.

Επίσης το ΚΔΑΠ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και γενικά με φορείς και υπηρεσίες που στηρίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως επίσης και φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης.
Στο κέντρο εγγράφονται παιδιά και έφηβοι με νοητική υστέρηση ή/και κινητική - αισθητηριακή αναπηρία έως 25 ετών. Προηγούνται τα παιδιά της περιοχής του Βόλου, τα παιδιά με βαριές, πολλαπλές αναπηρίες, παιδιά από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, κ.α.

Άρθρα Κ.Ε.Α.
Άρθρα Επιδοματος Στεγασης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης